Tema ve Alt Temalar

TEMA: DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKASI
Alt Temalar ve Konuları

1. DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ

a. Dijital Çağda Kamu Yönetimi Hizmet Sunumu

b. Dijital Çağda Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi

c. Dijital Çağda Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

d. Dijital Çağda Kamu Yönetiminde Normatif Değerler & Etik

e. Dijitalleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri

f. Dijital Çağda Kamu Yönetimi Eğitimi ve Araştırmaları

g. Dijital Çağda Kamu Yönetimi & Reform

h. Dijital Çağda Kamu Personel Yönetimi

i. Dijital Çağda Kamu Yönetimi Kuramı

j. Dijital Çağda Kriz & Afet Yönetimi

k. Dijital Çağda Yönetsel Kapasite

l. Kitle Kaynak Temelli Yönetişim

m. Dijital Çağda Yenilikçilik

n. Dijital Çağda Bürokrasi

o. Dijital Çağda Denetim

p. Dijital Kırtasiyecilik

q. Açık Yönetim

r. E-Yönetişim