Tema ve Alt Temalar

TEMA: DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKASI
Alt Temalar ve Konuları

2. DİJİTAL ÇAĞDA KAMU POLİTİKASI

a. Dijital Çağda Dezavantajlı Gruplar İçin Politikalar

b. Yükseköğretim Politikaları & Akıllı Üniversiteler

c. Dijital Çağda Araştırma & Geliştirme (AR-GE)

d. Dijital Uygulamalarda Başarı & Başarısızlık

e. Dijital Çağda Dijital Çağda Normatif Kamu Politikası

f. Dijitalleşmenin Kamu Politikasına Etkileri

g. Dijital Çağda Kamu Politikası & Reform

h. Dijital Çağda Kamu Politikası Eğitimi & Araştırmaları

i. Dijital Çağda Sağlık & Sosyal Güvenlik

j. Dijital Çağda Kamu Politikası Yapımı

k. Veri Madenciliği, Büyük & Açık Veri

l. Dijital Çağda Kalkınma Politikaları

m. Dijital Çağda Güvenlik Politikaları

n. Dijital Çağda Bilişim Politikaları

o. Endüstri 4.0 & Siber Ekonomi

p. Dijital Çağda Sosyal Politika

q. Dijital Çağa Eleştirel Bakış

r. Dijital Aktörler