Tema ve Alt Temalar

TEMA: DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKASI
Alt Temalar ve Konuları

3. DİJİTAL ÇAĞDA DEVLET, TOPLUM & SİYASET

a. Dijital Çağda Sosyal Medyanın Benimsenmesi

b. Dijital Çağda Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

c. Dijital Çağda Değişen Devlet-Piyasa İlişkileri

d. Dijital Kamusal Alan, Siber Mekân & NGO’s

e. Siber Politika, Dijital Diplomasi, Ulus Devlet & Küreselleşme

f. Dijital Hukuk & Demokrasi & İnsan Hakları

g. Dijital Çağda Devlet, Toplum & Demokrasi

h. Dijital Çağda Sosyoekonomik Dönüşüm

i. Dijital Çağda Kampanya & Propaganda

j. Dijital Kültür, Güvenlik & Mahremiyet

k. Dijital Çağda Siyaset & Siyasi Partiler

l. Dijital Çağda Seçimler & Katılım

m. E-Devlet, D-Devlet & M-Devlet

n. Dijital Çağda Güç & Çatışma

o. Derin Web & Yeni Tehditler

p. Dijital Çağda Bilgi Toplumu

q. Dijital Erişim & Bölünme

r. Siber Saldırı & İhbarcılık

s. Dijital İletişim & Medya

t. İnternetilizasyon

u. Dijital Yurttaşlık

v. Siber Bağımlılık

w. Dijital Aktivizm