Tema ve Alt Temalar

TEMA: DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKASI
Alt Temalar ve Konuları

4. DİJİTAL ÇAĞDA KENT, ÇEVRE, YEREL YÖNETİM & POLİTİKALARI

a. Dijital Çağda Alan Yönetimi & Yerel Yönetimler

b. Dijital Çağda Yerel Siyaset, Seçimler & Katılım

c. Dijital Çağda Çevrecilik & Çevre Hareketleri

d. Dijital Çağda Kent Hayatı ve Kentsel Yaşam

e. Dijital Çağda Kent, Kentlilik & Kent Kültürü

f. Dijital Çağda Doğa ve Kültür Varlıklarının Korunması

g. Dijital Çağda Kent, Akıllı Kentler & CBS

h. Dijital Çağda Kentsel Kamu Hizmetleri

i. Dijital Çağda Merkez-Çevre İlişkileri

j. Dijital Çağda Çevre Politikaları

k. Dijital Çağda Kentsel Güvenlik

l. Dijital Çağda Mekân Yönetimi

m. Alternatif Enerji Kaynakları

n. Akıllı Ulaşım & Taşımacılık

o. Çevre Dostu Teknolojiler

p. Dijital Kentsel Mekân