Bilim ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Jonuz ABDULLAI (Güney Doğu Avrupa Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Serkan AKILLI (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. İlhan AKSOY (On Dokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet AKTEL (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ceray ALDEMİR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Nesrin ALGAN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Yakup ALTAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ülkü ARIKBOĞA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sait AŞGIN (Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ATAAY (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza ATEŞ (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Aynur ATMACA CAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN (Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil İbrahim AYDINLI (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Cenay BABAOĞLU (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARBAK (Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Edith BARRETT (Connecticut Üniversitesi, ABD)

Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ (ODTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYRAKCI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU (TODAİE)

Doç. Dr. Doğan BIÇKI (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevim BUDAK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup BULUT (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram COŞKUN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Canan ÇAKIR (Gümüşhane Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özge ÇAPUROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK (Harran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Emine ÇELİKSOY (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayfun ÇINAR (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Berkan DEMİRAL (Trakya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bengi DEMİRCİ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Atila DOĞAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Serkan DORU (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Leta DROMANTIENE (Mykolas Romeris Üniversitesi, Litvanya)

Prof. Dr. Arif ERENÇİN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin ERKUL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Tuğba EROĞLU (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahadır ESER (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa GÖRÜN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tahsin GÜLER (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. V. Alpay GÜNAL (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Ufuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan GÖKÇE (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi)

Yrd. Doç. Dr. Cristina ILLIE (Craiova Üniversitesi, Romanya)

Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU (Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC)

Doç. Dr. Leyla KAHRAMAN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Buğra KALKAN (Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mithat Arman KARASU (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Filiz KARTAL (TODAİE)

Prof. Dr. Ali KAYA (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK (Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim KILIÇ (Ömer Halis Demir Üniversitesi)

Prof. Dr. Robert C. KLOOSTERMAN (Amsterdam Üniversitesi, Hollanda)

Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU (Ahi Evran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Firdevs KOÇ (Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Özer KÖSEOĞLU (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Hacı KURT (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Önder KUTLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Robin J. LEWIS (Kolombiya Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, the President of Worldview Global Consulting, LLC)

Yrd. Doç. Dr. Levent MEMİŞ (Giresun Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU (Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşegül MENGİ (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Neslihan DEMİRTAŞ MİLZ (Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ricardo J. MUSSORI (Centro Universitário Padre Anchieta, Brezilya)

Doç. Dr. Ahmet MUTLU (On Dokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU (Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Gökhan ORHAN (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan OKTAY (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat ÖNDER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Barış ÖVGÜN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ÖZALP (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. İnan ÖZER (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yunus Emre ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Alper ÖZMEN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali PAJAZITI (Güney Doğu Avrupa Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ferihan POLAT (Pamukkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU (Hacettepe University)

Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Seriye SEZEN (TODAİE)

Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Eric STRAUSS (Michigan State Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. Ali ŞAHİN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Mihriban ŞENGÜL (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ionut Virgil ŞERBAN (Craiova Üniversitesi, Romanya)

Prof. Dr. Akif TABAK (Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nafiz TOK (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. S. Evinç TORLAK (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhunde TOPÇU (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER (Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Erol TURAN (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Menaf TURAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sefa USTA (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgay UZUN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER (ODTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Lütfi YALÇIN (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet YATKIN (Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Nilay YAVUZ (ODTÜ)

Doç. Dr. Hasan YAYLI (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Nihat YILMAZ (Gümüşhane Üniversitesi)

Prof. Dr. Nail YILMAZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim Güray YONTAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Irena ZEMAITAITYTE (Mykolas Romeris University, Litvanya)

Yrd. Doç. Dr. Ozan ZENGİN (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. H. Emre ZEREN (Adnan Menderes Üniversitesi)