KAYFOR 15 Çağrı Metni

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, uygulamacılar ve öğrenciler;

Sizleri 1-4 Kasım 2017 tarihlerinde Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde uluslararası olarak yapılacak KAYFOR 15’e (Kamu Yönetimi Forumuna) katılmaya davet ediyoruz.
KAYFOR 15’in ana teması “Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları”dır.

KAYFOR 15’in Amaçları

KAYFOR 15’in temel amacı geleceğimizi hızla biçimlendiren dijital devrimin, kamu yönetimi ve politikasına etkilerini, yarattığı fırsatları ve bunları ne kadar iyi değerlendirebildiğimizi yenilikçi ve disiplinler arası bir bakışla, ulusal ve uluslararası kamusal, özel ve sivil sektör temsilcilerinin katılımıyla, keşfetmek, değerlendirmek ve tartışmak, temaya ilişkin yeni bilgi üretilmesini desteklemek, duyarlılık yaratılmasına katkı yapmak ve bilginin paylaşılarak yayılmasını teşvik etmek için bir ortam sunmaktır.
KAYFOR 15 kamu yönetimi ve politikası disiplinlerinin ve çalışmalarının ilgi alanına girmemiş ya da yeni yeni giren konuları, yenilikçi ve daha disiplinler arası bakışla bir ele alabilmek ve bu amaçla alanın akademisyen, araştırmacı, uzman ve öğrencilerini, Türk Kamu Bürokrasisi ve ilgili sektörlerle daha verimli bir şekilde etkileşim ve paylaşımda bulunabilecekleri bir ortamda bir araya getirmeyi de amaçlamaktadır.
KAYFOR 15’in temel çabası; dijital çağın kamu (ve kent) yönetimi, ve kamu (ve kent) politikaları için ortaya koyduğu yeni fırsatları ve olanakları daha etkin kullanarak ve dijital çağ farkındalığını artırarak, alanda nitelik sıçramasının sağlanmasına katkı yapmaktır.