Danışma Kurulu

Prof. Dr. Muhittin ACAR (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN (TODAİE)

Prof. Dr. Hamza AL (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (Gelişim Üniversitesi)

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR (TODAİE)

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN (TODAİE)

Doç. Dr. Can Umut ÇİNER (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa EKEN (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Özcan ERDOĞAN (Mülkiye Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı)

Prof. Dr. Veysel EREN (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ (Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Erol ESEN (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Korel GÖYMEN (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut GÜLER (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Eyüp Günay İSBİR (Eski TODAİE Genel Müdürü)

Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. İhsan KAMALAK (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Selma KARATEPE (İnönü Üniversitesi)

Doç. Dr. Naci KARKIN (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÖKTEM (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir PARLAK (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Zahid SOBACI (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN (Aksaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU (Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi)

Doç. Dr. Yüksel YALOVA (Devlet Eski Bakanı)

Prof. Dr. Mete YILDIZ (Hacettepe Üniversitesi)

Gökhan YÜCEL (Yenilikçilik ve Bilişim Uzmanı)