Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Murat OKCU

Prof. Dr. Hüseyin GÜL

Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ

Doç. Dr. Hakan M. KİRİŞ (Koordinatör)

Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN (Koordinatör)

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKMAN

Yrd. Doç. Dr. Durmuş Gökhan TURHAN

Yrd. Doç. Dr. Nedret ÇAĞLAR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALBAYRAK