1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

KAYFOR 15 Önemli Tarihler

KAYFOR 15 Dijital Çağda Araştırma Semineri: Yenilikçi Açılımlar - 3 Kasım.

• Genişletilmiş Özet Gönderimi Son Tarihi - 1 Eylül

• Genişletilmiş Özet Kabul Bildirimi - 2 hafta içinde

Devamı

DuyurularKAYFOR 15 duyuruları

KAYFOR 15 Tema ve Alt TemalarKAYFOR 15 Ana Teması:DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ VE POLİTİKASI

1. DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ

a. Dijital Çağda Kamu Yönetimi Hizmet Sunumu

b. Dijital Çağda Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi

Devamı...

2. DİJİTAL ÇAĞDA KAMU POLİTİKASI

a. Dijital Çağda Dezavantajlı Gruplar İçin Politikalar

b. Yükseköğretim Politikaları & Akıllı Üniversiteler

Devamı...

3. DİJİTAL ÇAĞDA DEVLET, TOPLUM & SİYASET

a. Dijital Çağda Sosyal Medyanın Benimsenmesi

b. Dijital Çağda Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

Devamı...

4. DİJİTAL ÇAĞDA KENT, ÇEVRE, YEREL YÖNETİM & POLİTİKALARI

a. Dijital Çağda Alan Yönetimi & Yerel Yönetimler

b. Dijital Çağda Yerel Siyaset, Seçimler & Katılım

Devamı...

Davetli Konuşmacılar


President, IDPPA and Professor and Director, RANEPA; Emeritus Dean, Columbia University

Konuşmacının Başlığı: “Küresel Perspektifte Kamu Politikası Eğitimi: Üç Saçayağı ve Yedi Anahtar”: Değişik ülkelerde kamu politikası alanında 30 yılı aşkın aşkın eğitim, planlama ve yönetim deneyimine dayanan bu konuşma, 21. Yüzyılın kamu politikası eğitiminin düşünsel temellerini ve yapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. “Saçayakları” kurumsal boyutları, “anahtarlar” ise temel eğitimbilimsel ilkeleri ifade etmektedir.

Connecticut University, the U.S.

Prof. Dr. Edith BARRETT’in konuşmasının konusu “Gençlerin Siyasal Bilgilere Erişim Kanalları ve Kamu Politikalarıyla Etkileşimlerinin Bir Analizi”dir.

Michigan State University, the U.S.

Prof. Dr. Eric STRAUSS’un konuşmasının konusu: “Hukuk ve Kamu Politikası: Spektrum Yönetimi, Network Yansılığı, Siber Güvenlik, Yasal İçerik Düzenlemesi, Bağlantı Kuralları ve özel yaşama ilişkin endişeler ile Türk Amerikan Sistemlerinin karşılaştırması”dır.

Amsterdam University, Netherlands

Prof Kloosterman’ın konuşmasının konusu: Dijital çağda piyasa ve devlet arasında ortak havuz (common pool) kaynakları ve kitle kaynağı (crowdsourcing) olacaktır. Konuşma ayrıca, farklı mekânsal ölçeklere uygun yönetişim modelleri üzerine akademik bir tartışmayı da içerecektir.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü – TODAİE

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir’in konuşma başlığı “Dijital Çağda Bürokrasiden Netokrasiye” olacaktır.

Öğretim Üyesi, the Department of International Development, Queen Elizabeth House at Oxford University, UK.

Dr. Corneliu BJOLA’nın konuşma konusu “Dijitalleşme, Küreselleşme ve Diplomasi”dir.

KAYFOR 15 Destekleyenlerİletişim • Süleyman Demirel Üniversitesi

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
  Doğu Kampüsü 32260 Çünür / ISPARTA

  Tlf:+90 (246) 211 0492

  Tlf:+90 (246) 211 0493
  e-mail:kayfor15@sdu.edu.tr