Davetli Konuşmacılar

RobIn J. LewIs

Prof. Dr.

President, IDPPA and Professor and Director, RANEPA; Emeritus Dean, Columbia University

Konuşmacının Başlığı: “Küresel Perspektifte Kamu Politikası Eğitimi: Üç Saçayağı ve Yedi Anahtar”: Değişik ülkelerde kamu politikası alanında 30 yılı aşkın aşkın eğitim, planlama ve yönetim deneyimine dayanan bu konuşma, 21. Yüzyılın kamu politikası eğitiminin düşünsel temellerini ve yapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. “Saçayakları” kurumsal boyutları, “anahtarlar” ise temel eğitimbilimsel ilkeleri ifade etmektedir.

EdIth BARRETT

Prof. Dr.

Connecticut University, the U.S.

Prof. Dr. Edith BARRETT’in konuşmasının konusu “Gençlerin Siyasal Bilgilere Erişim Kanalları ve Kamu Politikalarıyla Etkileşimlerinin Bir Analizi”dir.ErIc STRAUSS

Prof. Dr.

Michigan State University, the U.S.

Prof. Dr. Eric STRAUSS’un konuşmasının konusu: “Hukuk ve Kamu Politikası: Spektrum Yönetimi, Network Yansılığı, Siber Güvenlik, Yasal İçerik Düzenlemesi, Bağlantı Kuralları ve özel yaşama ilişkin endişeler ile Türk Amerikan Sistemlerinin karşılaştırması”dır.

Robert C. KLOOSTERMAN

Prof. Dr.

Amsterdam University, Netherlands

Prof Kloosterman’ın konuşmasının konusu, dijital çağda piyasa ve devlet arasında ortak havuz (common pool) kaynakları ve kitle kaynağı (crowdsourcing) olacaktır. Konuşma ayrıca, farklı mekânsal ölçeklere uygun yönetişim modelleri üzerine akademik bir tartışmayı da içerecektir.

Türksel KAYA BENSGHIR

Prof. Dr.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü – TODAİE

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir’in konuşma başlığı “Dijital Çağda Bürokrasiden Netokrasiye” olacaktır.

Prof. Dr. RobIn J. LewIs

President, IDPPA and Professor and Director, RANEPA; Emeritus Dean, Columbia University

Konuşmacının başlığı: “Küresel Perspektifte Kamu Politikası Eğitimi: Üç Saçayağı ve Yedi Anahtar”dır. Değişik ülkelerde kamu politikası alanında 30 yılı aşkın aşkın eğitim, planlama ve yönetim deneyimine dayanan bu konuşma, 21. Yüzyılın kamu politikası eğitiminin düşünsel temellerini ve yapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. “Saçayakları” kurumsal boyutları, “anahtarlar” ise temel eğitimbilimsel ilkeleri ifade etmektedir. Konuşmada, kuramsal değil, ısrarlı ve bilinçli olarak uygulamalı bir yaklaşım benimsenmiştir. Konuşma, yerel, ulusal ve küresel ölçekte yetenekli ve donanımlı kamu politikası uzmanı yetiştirmeye olanak verecek, başka yerlerde de uygulanabilir ve etkili kamu politikası programları oluşturmanın çerçevesini ortaya koymayı denemektedir.

 

 


Columbia Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimlerini tamamlayan Prof. Robin J. LEWIS, Columbia Üniversitesi, Uluslararası ve Kamusal Meseleler Okulu’nda dekan olarak da görev yapmıştır. New York, Londra, Paris, Singapur, Tokyo, Berlin ve Sao Paulo’da yer alan önde gelen politika okullarının yenilikçi bir ortaklaşa girişimi olan Küresel Kamu Politikası Networkü’nün (the Global Public Policy Network - GPPN) ilk yöneticisi olarak görev almıştır. Prof. LEWIS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Türkiye, Mısır, Tayland ve Malezya’daki lisansüstü politika okulları konsorsiyumu olan Uluslararası Kalkınma ve Kamu Politikası Birliği’nin (the International Development and Public Policy Alliance - IDPPA) de ilk başkanıdır. Ayrıca, Moskova Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Rus Akademisi, Küresel Kamu Politikası Yeni Yüksek Lisans programının yöneticisi ve profesörüdür. 2009’dan 2015’e kadar, Çin’in en üst düzey düşünce kuruluşu ve lisansüstü programı olan Pekin Normal Üniversitesi, Sosyal kalkınma ve Kamu Politikası Okulu’nda profesör olarak görev üstlenmiştir. Prof. LEWIS ayrıca Çin, Almanya, Rusya ve Vietnam gibi yirmiden fazla ülkede çok sayıda kurum ve kuruluşa, yüksek öğretim ve kamu politikası eğitimi konularında danışmanlık yapmıştır. Ford Vakfı, Açık Toplum Enstitüsü, Dünya Bankası gibi kuruluşlarca desteklenen birçok projede görev almıştır.

Prof. Dr. EdIth BARRETT

Connecticut University, the U.S.

Prof. Dr. Edith BARRETT’in konuşmasının konusu “Gençlerin Siyasal Bilgilere Erişim Kanalları ve Kamu Politikalarıyla Etkileşimlerinin Bir Analizi”dir.

Prof. Dr. Edith BARRETT Kamu Politikası bölümünde Profesör ve Kent ve Toplum Çalışmaları Merkezi yöneticisidir. Connecticut Üniversitesine katılmadan önce Texas Üniversitesi, Kentsel ve Kamusal Meseleler Bölümünde Profesörlük ve aynı bölümde lisansüstü eğitim koordinatörlüğü yapmıştır. Daha öncesinde Brown Üniversitesi, Radcliffe İleri Çalışmalar Enstitüsü, Southern California Üniversitesi, Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalık Önleme Enstitüsü gibi kurumlarda çeşitli alanlarda çalışmış ve Cologne, Almanya’da siyaset psikolojisi alanında çalışmak üzere Alman Akademik Değişim Hizmetinden burs almıştır. Barrett kentsel problemlerle ilgili birçok projede aktif olarak görev üstlenmiştir. Beş yıl süreli Texas Eyalet Eğitim Kurulu’nun sözleşmeli okulları değerlendirme projesi, Konut ve Kentsel Gelişme Bakanlığı için Latin kökenli Amerikalıların bakanlık destekli konut programlarını kullanımını inceleyen bir çalışma, kent yerleşimlerinde düşük-gelir gruplarına yönelik uyuşturucuyla mücadele programlarının uzun vadeli değerlendirilme çalışması bu projelerin arasında sayılabilir. Ayrıca Barrett, toplu konutların gelişimiyle sakinler üzerinde yeniden yerleşmenin yarattığı etkiyi araştıran, beş yıl süreli bir başka projede de baş araştırmacı olarak görev almıştır. Son dönemlerde Barrett ve çalışma arkadaşları, Rita ve Katrina kasırgaları sonrası mecburi yeniden yerleştirmeye maruz kalan çocuklar üzerinde ortaya çıkan negatif etkiyi gidermede kamu okullarının rolünü araştıran Ulusal Bilim Vakfı’nın (National Science Foundation) desteklediği bir projeyi tamamlamıştır. Barrett, kentsel kamu politikaları (özellikle gençlerin sorunları, eğitim, konut, sosyal refah), siyasi tutum ve davranış (özellikle yetersiz temsil edilen gruplar), yöntem ve program/politika değerlendirmesi, kamuoyu ve anket araştırmaları alanlarında araştırma yapmaktadır.

Prof. Dr. ErIc STRAUSS

Michigan State University, the U.S.

Prof. Dr. Eric STRAUSS’un konuşmasının konusu: “Hukuk ve Kamu Politikası: Spektrum Yönetimi, Network Yansılığı, Siber Güvenlik, Yasal İçerik Düzenlemesi, Bağlantı Kuralları ve özel yaşama ilişkin endişeler ile Türk Amerikan Sistemlerinin karşılaştırması”dır.

Dr. Eric STRAUSS Michigan State Üniversitesi Kent ve Bölge Planlama Bölümünde profesördür. Kamu sektörü ve özel sektörde planlama alanında 40 yılı aşkın tecrübesi bulunan Strauss, Kent ve Bölge Planlama programının öncel yöneticisidir. Planlamayla ilgili alanlarda elliden fazla kamu ve özel sektör kuruluşu için yönetici, danışman ve avukat olarak görev yapmıştır. Federal yönetim ve eyalet yönetimleri için planlamacı olarak çalışmıştır. Birçok topluluk için çeşitli detay düzeylerinde planlar geliştirmiş ve arazi kullanımı düzenlemeleri hazırlamıştır. Arazi kullanım düzenlemeleri, karşılaştırmalı planlama, kentsel yenileme, afet yönetimi ve stratejik planlama araştırma alanları arasındadır.

Prof. Dr. Robert C. KLOOSTERMAN

Amsterdam University, Netherlands

Prof. Robert C. KLOOSTERMAN’ın konuşma konusu: Dijital çağda piyasa ve devlet arasında ortak havuz (common pool) kaynakları ve kitle kaynağı (crowdsourcing) olacaktır. Konuşma ayrıca, farklı mekânsal ölçeklere uygun yönetişim modelleri üzerine akademik bir tartışmayı da içerecektir.

Amsterdam Üniversitesi’nde İktisadi Coğrafya ve Planlama alanında profesör olan KLOOSTERMAN daha önce Amsterdam Metropoliten ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Enstitüsünde, 2003-2008 yılları arasında yöneticilik yapmıştır. Ayrıca 24 araştırmacının katılımıyla tamamlanan Coğrafya ve Küreselleşme çalışma grubunda program liderliği görevini üstlenmiştir. Bu görevinin ardından 2009-2015 yılları arasında College London Üniversitesi, Bartlett Planlama okulunda profesör olarak görev almıştır.

“1980’den sonra hızlanan gelişmiş kent ekonomilerinin toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümü şehirleri nasıl etkiler ve neden farklı çıktılar ortaya çıkar?” araştırma sorusu ile çalışma alanını yönlendiren Prof. KLOOSTERMAN’ın güncel çalışmaları; kent kapsamında yeni ekonomik aktiviteler (özellikle kültürel endüstri ve göçmen işletmeleri) ve gelişmiş ekonomilerde çok-merkezli kent yapılanmaları arasındaki bağlantı üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca 2010-2013 yılları arasında InFLOWence Projesinde çok-merkezlilik ile ilgili bilimsel danışmanlık yapmış ve 2009-2010 yılları arasında OECD için göçmen girişimciliği alanında danışmalık yapmıştır.

Robert KLOOSTERMAN has received research grants from the Dutch Scientific Council NWO, the European Union, the European Science Foundation, the Ministry of Interior Affairs, the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Housing, Environment and Physical Planning, the municipalities of Amsterdam, Rotterdam, The Hague, the Royal Dutch Academy of Sciences and other organizations. He was also an independent member of the Dutch Social and Economic Council committee on immigrant entrepreneurship and advised the OECD on migrant entrepreneurship.

Prof. KLOOSTERMAN, Built Environment dergisinin editörler kurulundadır. Regional Studies, Built Environment, Urban Studies ve the Journal of Ethnic and Migration Studies dergilerinin özel sayılarında da konuk editörlük yapmıştır.

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHIR

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü – TODAİE

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir’in konuşma başlığı “Dijital Çağda Bürokrasiden Netokrasiye” olacaktır.

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) yönetim bilişim sistemleri alanında uzmanlığa sahip bir öğretim üyesidir. TODAİE eDevlet Merkez Müdürüdür. Birleşmiş Milletler Kamu Yönetimi Uzmanlar Komitesi - BM-CEPA, Mobile Government Consortium International ve. European Conference on E-government üyesidir.

Profesör Kaya Bensghir, TODAİE, ve çeşitli üniversitelerde başta yönetim bilişim sistemleri ve e-devlet olmak üzere, BT ve örgütsel değişim, sistem analizi, bilgi sistemleri tasarımı, e-iş ve e-ticaret konularında dersler ve kamu personeline e-devlet, e-yerel yönetimler, bilgi yönetimi, e-imza vb konularda eğitim ve seminerler vermekte ve araştırmalar yürütmektedir. Prof. Kaya Bensghir’in, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim başlıklı kitabı ve ortak yazarlı (F. Topcan) E-İmza Türkiye’de Kamu Kurumlarında Uygulanması, (A. Akay) Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri–Türkiye Uygulamaları kitapları ile yurt içi ve yurt dışında basılan editörlü kitaplarda yayınlanan çalışmaları, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri ve yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.