Onur Kurulu

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Murat OKCU

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dekanı