KAYFOR 15 için Genişletilmiş Bildiri Özeti Gönderimi

Gelen talepler ve 10 günlük Bayram tatili nedeniyle genişletilmiş özet gönderme tarihi 15 Eylül 2017'ye kadar uzatılmıştır.

1.    KAYFOR 15 için özetler genişletilmiş özet olmalıdır. Genişletilmiş özetler en az 1.000 kelimeden ve 5 anahtar kelimeden oluşmalıdır. İngilizce olarak kısa bir özet ve anahtar kelimeler de gönderilmelidir.

2.    Genişletilmiş özetler, çalışmanın dijital çağda kamu yönetimi ve politikalarıyla ilgisini ve bu tartışma alanına olası katkısını ifade etmelidir.
Ayrıca çalışmanın araştırma sorusunu, kavramsal ve kuramsal çerçevesini, yöntemini, bulgu ve değerlendirmelerini genel hatlarıyla içermelidir.

3.    Gönderilen genişletilmiş özetin hangi alt tema ve konuyla ilişkilendirilmesi istendiği belirtilmelidir. Örnek 4-e, 2-c gibi (Konular için tıklayınız).

4.    Genişletilmiş özetler için son gönderme tarihi 15 Eylül 2017’dir.

5.    Gönderilen genişletilmiş özetler en geç 2 hafta içerisinde hakem değerlendirmesinden geçirilerek, kabul edilip edilmediği yazar(lar)a bildirilecektir. Yazarlara, genişletilmiş özetleri kabul edildikten sonra KAYFOR 15’e kayıt yaptırmaları tavsiye edilir.

6.    Genişletilmiş özetler kitapçığı basılacak ve KAYFOR 15'te dağıtılacaktır.

7.    Örnek bir genişletilmiş özet için tıklayınız.

8.    Genişletilmiş özetinizi göndermek için tıklayınız.