KAYFOR 15 Sunum Türleri

KAYFOR 15’de Bildiriler Aşağıdaki Yollardan Herhangi Biriyle Sunulabilecektir:

Kişisel olarak, benzer temalı bildirilerin sözlü olarak sunulacağı 4 kişiden oluşan oturuma katılarak sözlü sunumu gerçekleştirmek.

Kişisel olarak, bildiriyi poster(ler) şeklinde bastırarak, gösterilecek olan alanda ve saatte, şahsen posterlerin başında bulunarak ve soruları yanıtlayarak bildiri sunumu gerçekleştirmek.
Örnek 1 - Örnek 2

Sunucular kişisel olarak KAYFOR 15’e katılamayacakları durumda uzaktan bağlantı (Skype vb.), video kaydı ve power point - prezi gibi programlarla hazırladıkları sunumları göndererek sanal sunum yapabilirler. Sanal sunum esnasında bildiri sahibi sorular için uzaktan bağlantı ile bildiri saatinde toplantıya bağlanacak ve salonda bir kolaylaştırıcı bulunacaktır.

Belirli bir konuda çalışan ya da ortak proje gerçekleştiren akademisyenlerin, uzmanların, uygulamacıların ve araştırmacıların 3 ya da 4 kişiden oluşan ortak bir oturumda sunum yapmalarını sağlamak için öngörülmüş bir sunum biçimidir. Bunun için KAYFOR 15 düzenleyicileri ile iletişime geçilerek hareket edilmesi kolaylık sağlayacak ve yaralı olacaktır.