Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları

1. DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ

a.       Dijital Çağda Kamu Yönetimi Hizmet Sunumu

b.       Dijital Çağda Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi

c.       Dijital Çağda Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

d.       Dijital Çağda Kamu Yönetiminde Normatif Değerler & Etik

e.       Dijitalleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri

f.        Dijital Çağda Kamu Yönetimi Eğitimi ve Araştırmaları

g.       Dijital Çağda Kamu Yönetimi & Reform

h.       Dijital Çağda Kamu Personel Yönetimi

i.         Dijital Çağda Kamu Yönetimi Kuramı

j.         Dijital Çağda Kriz & Afet Yönetimi

k.       Dijital Çağda Yönetsel Kapasite

l.         Kitle Kaynak Temelli Yönetişim

m.     Dijital Çağda Yenilikçilik

n.       Dijital Çağda Bürokrasi

o.       Dijital Çağda Denetim

p.       Dijital Kırtasiyecilik

q.       Açık Yönetim

r.       E-Yönetişim

2. DİJİTAL ÇAĞDA KAMU POLİTİKASI

a.       Dijital Çağda Dezavantajlı Gruplar İçin Politikalar

b.       Yükseköğretim Politikaları & Akıllı Üniversiteler

c.       Dijital Çağda Araştırma & Geliştirme (AR-GE)

d.       Dijital Uygulamalarda Başarı & Başarısızlık

e.       Dijital Çağda Dijital Çağda Normatif Kamu Politikası

f.        Dijitalleşmenin Kamu Politikasına Etkileri

g.       Dijital Çağda Kamu Politikası & Reform

h.       Dijital Çağda Kamu Politikası Eğitimi & Araştırmaları

i.         Dijital Çağda Sağlık & Sosyal Güvenlik

j.         Dijital Çağda Kamu Politikası Yapımı

k.       Veri Madenciliği, Büyük & Açık Veri

l.         Dijital Çağda Kalkınma Politikaları

m.     Dijital Çağda Güvenlik Politikaları

n.       Dijital Çağda Bilişim Politikaları

o.       Endüstri 4.0 & Siber Ekonomi

p.       Dijital Çağda Sosyal Politika

q.       Dijital Çağa Eleştirel Bakış

r.       Dijital Aktörler

3. DİJİTAL ÇAĞDA DEVLET, TOPLUM & SİYASET

a.       Dijital Çağda Sosyal Medyanın Benimsenmesi

b.       Dijital Çağda Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

c.       Dijital Çağda Değişen Devlet-Piyasa İlişkileri

d.       Dijital Kamusal Alan, Siber Mekân & NGO’s

e.       Siber Politika, Dijital Diplomasi, Ulus Devlet & Küreselleşme

f.        Dijital Hukuk & Demokrasi & İnsan Hakları

g.       Dijital Çağda Devlet, Toplum & Demokrasi

h.       Dijital Çağda Sosyoekonomik Dönüşüm

i.         Dijital Çağda Kampanya & Propaganda

j.         Dijital Kültür, Güvenlik & Mahremiyet

k.       Dijital Çağda Siyaset & Siyasi Partiler

l.         Dijital Çağda Seçimler & Katılım

m.     E-Devlet, D-Devlet & M-Devlet

n.       Dijital Çağda Güç & Çatışma

o.       Derin Web & Yeni Tehditler

p.       Dijital Çağda Bilgi Toplumu

q.       Dijital Erişim & Bölünme

r.        Siber Saldırı & İhbarcılık

s.       Dijital İletişim & Medya

t.       İnternetilizasyon

u.        Dijital Yurttaşlık

v.       Siber Bağımlılık

w.       Dijital Aktivizm

4. DİJİTAL ÇAĞDA KENT, ÇEVRE, YEREL YÖNETİM & POLİTİKALARI

a.       Dijital Çağda Alan Yönetimi & Yerel Yönetimler

b.       Dijital Çağda Yerel Siyaset, Seçimler & Katılım

c.       Dijital Çağda Çevrecilik & Çevre Hareketleri

d.       Dijital Çağda Kent Hayatı ve Kentsel Yaşam

e.       Dijital Çağda Kent, Kentlilik & Kent Kültürü

f.        Dijital Çağda Doğa ve Kültür Varlıklarının Korunması

g.       Dijital Çağda Kent, Akıllı Kentler & CBS

h.       Dijital Çağda Kentsel Kamu Hizmetleri

i.         Dijital Çağda Merkez-Çevre İlişkileri

j.         Dijital Çağda Çevre Politikaları

k.       Dijital Çağda Kentsel Güvenlik

l.         Dijital Çağda Mekân Yönetimi

m.     Alternatif Enerji Kaynakları

n.       Akıllı Ulaşım & Taşımacılık

o.       Çevre Dostu Teknolojiler

p.       Dijital Kentsel Mekân