MSTAS 2018

XII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu

21-22 Haziran 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi

1.OTURUM

2.OTURUM / 1.KISIM

2.OTURUM / 2.KISIM

3.OTURUM

4.OTURUM

5.OTURUM

6.OTURUM

SEMPOZYUM TEMASI

Dönüştürülebilir Mekanlar

İnsan bilgisayar etkileşimi (Human-Computer Interaction), insan kullanımı için interaktif bilgisayar sistemlerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve bunları çevreleyen başlıca olayların incelenmesi ile ilgili bir disiplindir. İnteraktif bilgisayar sistemleri; bilgisayar bilimi, bilişsel bilimler, tasarım teknolojileri ve insan mühendisliği gibi birçok disiplinleri kapsar. İnteraktif bilgisayar sistemlerinin ile kullanıcı arasındaki etkileşimin ‘insandan insana açık uçlu bir diyaloga’ benzemesi fikrinin yaygınlaştırılmasında önemli araçtır. Mevcut bilgilerin bilgisayarlar tarafından kullanılabilirliğini artırma (bilgisayarların ne kadar kolay öğrenip kullanacağına odaklanma) amacındadır. Günümüzde, internet ve akıllı telefon teknolojilerin gelişmesi ile daha fazla veri kullanımı (bilgi görselleştirme, sosyal hesaplama, vb.) farklı etkileşim şekillerinin ve kullanıcı arabirimlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ek olarak, tasarımın bilgisayar destekli yapılma sürecinden başlayarak tasarım dünyasına giren HCI sistemleri; özellikle, yaratıcı iş akışlarında kullanıcı merkezli planlama yöntemlerini, mimari kullanılabilirliği ve kullanıcı deneyimini anlamaya yönelik formel bir model olma yolundadır. Birçok yönden HCI, artık “Kullanıcı Deneyimi (UX Design)” olarak adlandırılacak durumda olup ve geleceğin “zeki mekânları” olma eğilimindedir. Gerek yapay zekâ gerekse mimari tasarımın birleştirilip “zeki ve dönüşebilir mekânlar” geleceğin mekânları olarak farklı tasarım metodolojileri ile geliştirilecektir. HCI ve UX tasarımı arasında “dönüş(türü)ebilen mekân” uygulamaları yapay zekâ ile daha tasarım odaklı olma, bilimsel araştırmalara, kullanıcıların deneysel anlayışlarını geliştirmeye ve geleceğin tasarım anlayışına yeni bir yön vermeye aday durumda olacağı düşünülmektedir.

KURULLAR

BİLİM KURULU
 • Prof. Dr. Gülen ÇAĞDAŞ
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özgür EDİZ
  Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Arzu ERDEM
  Abdullah Gül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meral ERDOĞAN
  Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Leman Figen GÜL
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU
  Mimar Sinan GSÜ
 • Prof. Dr. Mine ÖZKAR
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şule TAŞLI PEKTAŞ
  Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şebnem YALINAY ÇİNİCİ
  Bilgi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Meltem AKSOY
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Neşe ÇAKICI ALP
  Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yüksel DEMİR
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. M. Emre İLAL
  İzmir YTE
 • Doç. Dr. Ozan Önder ÖZENER
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Burcu ŞENYAPILI ÖZCAN
  Bilkent Üniversitesi
 • Doç. Dr. Orkan TELHAN
  University of Pennsylvania
 • Doç. Dr. Emine Mine THOMPSON
  Northumbria University
 • Doç. Dr. Tuğrul YAZAR
  Bilgi Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema ALAÇAM
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ALTIN
  Anadolu Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İlker ERKAN
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Suzan GİRGİNKAYA AKDAĞ
  Bahçeşehir Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İpek GÜRSEL DİNO
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÖZSEL AKİPEK
  Bilgi Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Serkan PALABIYIK
  Balıkesir Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Çetin TÜKER
  Mimar Sinan GSÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak UÇAR
  TED Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevil YAZICI
  Özyeğin Üniversitesi
 • Dr. Can GÜNDÜZ
  İzmir YTE
 • Dr. Ethem GÜRER
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Dr. Kutay KARABAĞ
  Bilgi Üniversitesi
 • Dr. Tuba KOCATÜRK
  University of Liverpool
DÜZENLEME KURULU
 • Prof. Dr. Ş. Gülin BEYHAN
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. İlker ERKAN
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Berna GÜÇ
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. H. Gökçen ÖZKAYA
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Seda ŞİMŞEK TOLACI
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Öğr. Gör. İsmail UZUN
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Arş. Gör. Ali Berkay AVCI
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Arş. Gör. Feyza DEMİRKIRAN
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ
  Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Arş. Gör. Duygu KÖSE
  Süleyman Demirel Üniversitesi

KONULAR

1.  Mimarlık Eğitiminde Sayısal Tasarım
1.1.  Tasarım Stüdyo Deneyimleri
1.2.  Tasarım Kavramları ve Yöntemleri
1.3.  Tasarım Sürecinin Dönüşümü
1.4.  Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Teknolojileri
1.5.  Karar Destek Sistemleri
1.6.  Optimizasyon
1.7.  Kentsel çalışmalarda sayısal tasarım
1.8.  Sayısal Tasarım Konularının Müfredat İçerisindeki Durumu
1.9.  Tarihi Çevre Araştırmalarında Sayısal Tasarım
2.  Mimarlık ve Matematik
2.1.  Sibernetik Mimari
2.2.  Yapay Zeka
2.3.  Parabolik Ve Hiperbolik Uzay
2.4.  Matematiksel Modeller
2.5.  Genetik Algoritma

3.  Dönüştürülebilir Mekanlar
3.1.  İnsan Bilgisayar Etkileşimi
3.2.  Artırılmış ve Sanal Gerçeklik
3.3.  Neuro-Mimari Çalışmaları
3.4.  Veri Görselleştirme
3.5.  Görsel Arayüz
3.6.  Bilişsel Modeller
3.7.  Mekânsal çalışmalarda sayısal tasarım
3.8.  Dekorasyon çalışmalarında sayısal tasarım
4.  Tasarım Süreci ve Yöntemleri
4.1.  Biyomimesis/doğa esinli tasarım
4.2.  Morfogenetik Tasarım,
4.3.  Entropi
4.4.  Parametrik ve Algoritmik Tasarım
4.5.  Biçim Gramerleri
4.6.  Üretken Sistemler
4.7.  BIM   Yapı bilgi modelleme
4.8.  Tasarım araçlarının teknoloji ile ilişkisi
4.9.  Sayısal tasarım çalışmalarında CNC kullanımı
4.10.  Performatik Mimarlık
4.11.  Sürdürülebilir Mimarlık
4.12.  Malzeme ve Sayısal Tasarım Çalışmaları

GALERİ

ETKİNLİK PROGRAMI

TAKVİMLER

 

Bildiri Çağrısı

25 Ocak 2018

Genişletilmiş Bildiri ve Özet Teslimi

4 Nisan 2018′ e kadar uzatılmıştır.
1̶5̶ ̶M̶a̶r̶t̶ ̶2̶0̶1̶8̶  /  3̶1̶ ̶M̶a̶r̶t̶ ̶2̶0̶1̶8̶

Genişletilmiş Bildiri ve Özet Hakemleme Sonucu Bildirimi

30 Nisan 2018′ e kadar uzatılmıştır.
̶1̶5̶ ̶N̶i̶s̶a̶n̶ ̶2̶0̶1̶8̶

Tam Metin Bildiri ve Poster Teslimi

21 Mayıs 2018′ e kadar uzatılmıştır.
̶1̶8̶ ̶M̶a̶y̶ı̶s̶ ̶2̶0̶1̶8̶

Sunumlar

21-22 Haziran 2018

Call for Papers

25 January 2018

Extended Abstract Submission

extended until April 4, 2018.
̶1̶5̶ ̶M̶a̶r̶c̶h̶ ̶2̶0̶1̶8̶ / ̶3̶1̶ ̶M̶a̶r̶c̶h̶ ̶2̶0̶1̶8̶

Notification of the Review Results of Extended Abstracts

extended until April 30, 2018.
̶1̶5̶ ̶A̶p̶r̶i̶l̶ ̶2̶0̶1̶8̶

Full Paper and Poster Submission

extended until May 21, 2018.
̶2̶1̶ ̶M̶a̶y̶ ̶2̶0̶1̶8̶

Presentations

21-22 June 2018

HUSUSLAR

Genişletilmiş bildiri özet teslimi

Genişletilmiş bildiri özet teslimleri için son tarih 4 Nisan 2018 dir. Başvuru bağlantısı linkinden ulaşabileceğiniz, Easychair sistemi üzerinden bildiri özetlerinizi teslim edebilirsiniz. Örnek bildiri özeti formatı için sempozyum web sayfasında yer alan dökümanı kullanabilirsiniz. Genişletilmiş bildiri özeti metni 1000-1500 kelime aralığında olmalıdır.

Tam Metin Teslimi

Genişletilmiş bildiri özeti hakem değerlendirmesinde kabul edilen katılımlar için tam metin teslimi 21 Mayıs 2018 saat 09:00’a kadar Mail yolu ile yapılmalıdır. Örnek tam metin bildiri formatı için sempozyum web sayfasında yer alan dökümanı kullanabilirsiniz. Bildiri metni 2500-3000 kelime aralığında olmalı, resimlerle, tablolarla ve kaynakça ile birlikte toplam 10 sayfayı aşmamalıdır. Metinde 300-400 kelimeyi aşmayacak Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.

Bildiride kullanılan resimler ayrıca en az 300DPI çözünürlükte 7.5cm ya da 15cm genişlikte olacak şekilde gönderilmelidir. Metin ve resim dosyaları 18 Mayıs 2017 saat 09:00’a kadar yüklenmelidir.

Uyarı:

Bildiri kitabında yer alacak metinlerde başka kaynaklardan kopyalanarak kullanılan resim, tablo vb. alıntıların referanslarının verilmesi, gerekli hallerde telif hakları ile ilgili ödemelerin yapılmış ve/veya izinlerin alınmış olması ile ilgili sorumluluk bildiri metninin yazarına / yazarlarına aittir.

Davetli konuşmacıların sunumları ve istekli araştırmacıların bildirileri youtube kanalı aracılığı ile canlı olarak İnternet üzerinden yayınlanacaktır

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Bayram ŞAHİN

Prof. Dr. Ljubica VELİMİROVİC

Dr. Jan CUDZİK

Prof. Dr. Yankı YAZGAN

Nerede Kalınır

Otel Adı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Üç Kişilik Oda İletişim Bilgileri
Hilton Garden Inn 160 TL 180 TL 0 246 211 70 00
Barida Otel 175 TL 240 TL 0 246 500 25 25
Iyaşpark Otel 100 TL 160 TL 210 TL 0 246 500 55 00
Devin Otel 100 TL 140 TL 180 TL 0 246 500 53 00
0 246 500 53 01
Basmacıoğlu Otel 80 TL (süit 90 TL) 130 TL (süit 140 TL) 180 TL 0 246 223 79 00
SDÜ Konukevi 60 TL 100 TL 135 TL 0 246 232 35 60
0 246 223 67 60
 NOT: Kahvaltı Dahil Fiyatlardır.

location-icon

ADRES

Mimarlık Fakültesi,

Batı Yerleşkesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi,
32260

Çünür/Isparta/Türkiye

 

 

email-icon

İLETİŞİM

E – Posta :

sdu.mstas2018@gmail.com

Telefonlar :

+90 246 211 1509

+90 246 211 8253

back to top