Hakkımızda

Türkiye’deki mimari tasarımda sayısal araştırmalar üzerine yapılan akademik çalışmaların sunulacağı, sergileneceği, “Dönüştürülebilir Mekanlar” temalı XII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu 21–22 Haziran 2018 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan sempozyum, dünyada hızla ilerleme gösteren sayısal tasarım çalışmalarına Anadolu’da yer alan üniversitelerin de entegre olması açısından büyük önem taşımaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi; 19 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 4 yüksekokul, 21 meslek yüksek okulu, 6 enstitü ve 42 araştırma uygulama merkezi ile güçlü bir akademik yapıya sahiptir. Bu güçlü üniversite içerisinde yer alan Mimarlık Bölümü 1995 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış ve bugün Türkiye’nin ve bölgenin önemli mimarlık bölümleri arasında yerini almıştır. Günümüze kadarki 23 yıl içerisinde Mimarlık Bölümünün evsahipliğinde sayısız konferans, çalıştay, toplantı, seminer etkinlikleri düzenlenmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinliklere ilaveten önemli bir ulusal etkinliği düzenleyecek olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşımaktayız.

Sayısal tasarım araştırmaları üzerine çalışan akademisyenler, yurtdışından ve yurtiçinden davet ettiğimiz konuşmacılar, sektörün önde gelenleri, disiplinlerarası çalışmalar yapan araştırmacılar, paydaşlar ilgili temalarda çalışmalarını bizlerle paylaşmak üzere MSTAS 2018’de Isparta kenti ve Süleyman Demirel Üniversitesinde buluşmak dileğiyle,

MSTAS 2018 Düzenleme Kurulu

back to top