English

"Kazan, koñur atı oynattı, ejderhanıñ üzerine hızlı geldi. Ejderhanıñ yatıp uyuduğunu gördü. Kazan, 'Biri uyurken canını almak mertlik olmaz, hile ile dirilmek er oğluna dirilik olmaz.' diye düşündü. Sadağından çıkardığı bir okla ejderhayı vurup uyandırdı..."

Değerli akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler,

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni’ni (Sempozyumu’nu) 11-13 Haziran 2020’de Isparta’da, Süleyman Demirel Üniversitesinde gérçekleştireceğiz.

Türk Dili Derneği ile Süleyman Demirel Üniversitesiniñ iş birliği çerçevesinde bilgi şöleni ve çalıştay düzenlemekteyiz. Bu étkinlikler soñunda türkolojiye katkı sağlamayı, gelecek kuşaklara bilgi aktarmayı amaçlamaktayız.

Bilgi şöleninde sunulacak bildiriler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’niñ “Dede Korkut Özel Sayısı’nda” yér alacak, yine tam metinleriñ tümünüñ bir arada bulunduğu “Bildiriler Kitabı” ile yayımlanacaktır.

Bu bağlamda Dede Korkut ana koñusu çerçevesinde dil bilimi başta olmak üzere yazın (edebiyat), ağız araştırmaları, çağdaş lehçeler, dil öğretimi, dil politikaları ve ilgili alañlarda bildirilere yér vérilecektir.

Bilginize sunar, sizleri aramızda görmekten kıvanç duyarız.

- DÜZENLEME KURULU

19 Mayıs Üniversitesi 11-13 Haziran 2020'de Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleştirilecek Dede Korkut Bilgi Şöleni (Sempozyumu) kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öncülüğünde Dede Korkut temalı bir resim sergisi açılacaktır.